Khóa học

Sơ cấp

Khóa học sơ cấp giúp bạn làm quen với tiếng Hàn, sử dụng tiếng Hàn thành thạo trong các tình huống giao tiếp hằng ngày.

  • 000000
Xem chi tiết
Trung cấp

Khóa học trung cấp tiếng Hàn tại Broadway cung cấp đầy đủ mọi kiến thức bao gồm: từ vựng và mẫu câu. Từ đó giúp bạn hiểu và sử dụng trong các tình huống giao tiếp tầm trung theo chủ điểm: hoạt dộng giải trí, phỏng vấn xin việc, tìm việc bán thời gian….

  • 000000
Xem chi tiết
Luyện thi Topik - HSK

Khóa học TOPIK sẽ giúp bạn hệ thống lại toàn bộ kiến thức, chuẩn bị đầy đủ kiến thức nền tảng cho kỳ thi lấy chứng chỉ EPS và TOPIK.

  • 000.000đ
Xem chi tiết
1 kèm 1

Khoá học dành cho người mới bắt đầu học tiếng Anh mong muốn nắm bắt nền tảng việc giao tiếp tiếng Anh hàng ngày

  • 000.000
Xem chi tiết
Du lịch - Khách sạn

Khoá học dành cho người mới bắt đầu học tiếng Anh mong muốn nắm bắt nền tảng việc giao tiếp tiếng Anh hàng ngày

  • 000000
Xem chi tiết
Đào tạo doanh nghiệp

Khoá học dành cho người mới bắt đầu học tiếng Anh mong muốn nắm bắt nền tảng việc giao tiếp tiếng Anh hàng ngày

  • 000000
Xem chi tiết