Cách đọc về giờ giấc và thời gian trong Tiếng Hàn các bạn đã nắm rõ hết chưa? Cùng Broadway học cách nói về chủ đề này trong bài học hôm nay nhé.

Thoi gian trong Tieng Han

Cách đọc thời gian trong Tiếng Hàn

Khi hỏi về thời gian hay giờ giấc người Hàn thường dùng mẫu câu sau:

몇시예요? (Mấy giờ rồi?)

(Myoj-si-ye-yo)

Từ vựng :

+ : mấy

+ : giờ

Lưu ý : + + ()에요 dạng thân mật kính trọng của từ 이다

Cách hỏi giờ với các mức độ kính ngữ trong Tiếng Hàn gồm có :

+ Thân mật: 몇 시야? (Myoj-si-ya)

+ Kính trọng thân mật: 몇 시예요? (Myoj-si-ye-yo)

+ Kính trọng: 몇 시입니까? (Myoj-si-ip-ni-kka)

Vậy để hỏi “Bây giờ là mấy giờ rồi?” chúng ta cũng chỉ cần thêm trạng từ “Bây giờ” (지금/ ji-geum) thôi là được đúng không?

Cấu trúc câu:

지금 ( Bây giờ) + ( mấy) + ( giờ) + 이다 ( là)

+ Thân mật: 지금 몇시야?

+ Kính trọng thân mật: 지금 몇시예요?

+ Kính trọng: 지금 몇시입니까?

Trong tiếng Hàn có 2 dạng số đếm là số đếm thuần Hàn +(giờ) và số đếm Hán-Hàn + (phút):

Ví dụ:

+ Một + = 한 시 Một giờ

+ Hai + = 두 시 Hai giờ

+ Ba + = 세 시 Ba giờ

+ 15 십오 + = 1515 phút

+ 20 이십 + = 2020 phút

+ 30 삼십 + = 3030 phút

Lưu ý đặc biệt :

- Nói giờ rưỡi ta có từ

Số đếm + + một nửa, rưỡi

여덟시 반 Tám rưỡi

- Nói giờ kém ta có từ

Số đếm + + số đếm + + kém

아홉 시 오분 전 Chín giờ kém năm

Bảng Số Đếm Tiếng Hàn

>>Xem thêm: Bảng số đếm trong Tiếng Hàn

Giờ thì bạn đã biết cách đọc thời gian trong Tiếng Hàn rồi chứ? Hãy theo dõi thêm các bài học Tiếng Hàn khác tại tienghandn.com nhé.