NGOẠI NGỮ QUỐC TẾ BROAD WAY
02363911999
ngoaingubroadway@gmail.com
Menu

Category: THƯ VIỆN – TÀI LIỆU

NHỮNG CÂU GIAO TIẾP TIẾNG HÀN THÔNG DỤNG

0 Comment

1. Xin chào tiếng Hàn 안녕하새요! An yong ha se yo 안녕하십니까! An yong ha sim ni kka 2.  Chúc ngủ ngon tiếng Hàn 잘자요!Jal ja yo 안영히 주무새요! An young hi chu mu se yo 3. Chúc mừng sinh nhật tiếng Hàn 생일죽아합니다 Seng il chu ka ham ni ta 4.  Chúc vui vẻ 즐겁게보내새요! […]

NGỮ PHÁP LUYỆN THI TOPIK

0 Comment

150 Cấu trúc ngữ pháp trong đề thi TOPIK (P3) XIX. 희망 : HY VỌNG 106. –았/었으면 (싶다/하다/좋겠다) ước 미국에 한번 갔으면 싶어요. Ước gì được đi Mỹ 1 lần . 107. –기(를) 바라다 : mong chờ , mong rằng 행복하게 살기를 바랄게요. Mong rằng a sẽ sống hạnh phúc XX. 변화 BIẾN ĐỔI 108. […]