NGOẠI NGỮ QUỐC TẾ BROAD WAY
02363911999
ngoaingubroadway@gmail.com
Menu

Category: LIÊN HỆ

Thông tin liên hệ Broad Way Cơ sở 8

0 Comment

Địa chỉ: 124 Lý Thái Tông Tel: 0789.495.999 – 02363.783.999 Facebook: Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế Broad Way – Cơ sở 8

Tags: , , , , , ,

Thông tin liên hệ Broad Way Cơ sở 5

0 Comment

Địa chỉ: 232 Ngũ Hành Sơn – Quận Ngũ Hành Sơn – TP Đà Nẵng   Tel: 02363.836.999Email: ngoaingubroadway@gmail.com

Tags: , , , , , , ,

Thông tin liên hệ Broad Way Cơ sở 4

0 Comment

Địa chỉ: 129 Phạm Tứ – Quận Cẩm Lệ – TP Đà Nẵng                     Tel: 0822.911.999 Facebook: Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế Broad Way – Cơ sở 4Email: ngoaingubroadwaycs4@gmail.com

Tags: , , , , , , ,

Thông tin liên hệ Broad Way Cơ sở 2

0 Comment

Địa chỉ: 601 Tôn Đức Thắng – Quận Liên Chiểu – TP Đà Nẵng       Tel: 02363.736.999Facebook: Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế Broad Way – Cơ sở 2Email: ngoainguquoctebroadwaycs2@gmail.com

Tags: , , ,

Thông tin liên hệ Broad Way Cơ sở 1

0 Comment

Địa chỉ: 234 Ngũ Hành sơn – Quận Ngũ Hành Sơn – TP Đà Nẵng  Tel: 02363.911.999 – 0843 911 999Facebook: Broad Way Cơ sở 1 – Học Tiếng Hàn tại Đà NẵngEmail: ngoaingubroadway@gmail.com

Tags: , , , , , ,